Τρίτη, 26 Μαίου 2020, 23:45
Ο σύνδεσμος
Παροχές στα μέλη

Ο Σύνδεσμος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας είναι το συλλογικό όργανο που διαπραγματεύεται και υπογράφει από το 1979 μέχρι σήμερα τη κλαδική σύμβαση εργασίας με το σωματείο των εργαζομένων.

Στα μητρώα των μελών του είναι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, οι οποίες απολαμβάνουν:
  • Δωρεάν παροχή συμβουλών νομικής και οικονομικής φύσεως για θέματα σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης από νομικής ή λογιστικής πλευράς ή άλλα θέματα που άπτονται του εξειδικευμένου ενδιαφέροντος του κλάδου.
  • Η περαιτέρω ενασχόληση του νομικού συμβούλου με νομικά θέματα μέλους του ΣΕΜΕΕ, υπάγεται στη μεταξύ τους συμφωνία.
  • Έκπτωση στα συνέδρια και τις ημερίδες που διοργανώνει ετησίως ο Σύνδεσμος, με καίρια θέματα που απασχολούν τον κλάδο.
  • Εβδομαδιαία ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις στις Γραφικές Τέχνες μέσω του εντύπου PRINTNEWS, που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη.
  • Συμμετοχή στις ετήσιες εκδηλώσεις του Συνδέσμου, όπως είναι η γενική συνέλευση καιη βραδιά γνωριμίας.
  • Δυνατότητα εισόδου με password στο τμήμα μελών του site του Συνδέσμου (blog, νέα ), όπου μπορεί να σχολιάσει, να ενημερωθεί και να ενημερώσει για τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου.
Πέραν των προνομίων ο ΣΕΜΕΕ είναι η σκέπη, κάτω από την οποία πρέπει να πάρουν θέση όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου, σε μιά κοινή προσπάθεια για τη λύση των προβλημάτων και την επίτευξη κοινών στόχων.