Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020, 00:20
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ


κατηγορίες
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ01.06.12
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Αγαπητοί Συνάδελφοι του ευρύτερου κλάδου των Γραφικών Τεχνών,

Σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, το Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ.Ε.Ε παίρνει την πρωτοβουλία να  ενημερώσει τόσο τους συνάδελφους επιχειρηματίες, όσο και τους εργαζόμενους του κλάδου, για τις εξελίξεις αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις, για την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε.

Για όσους δεν γνωρίζουν, αυτή η διαδικασία κράτησε τρία χρόνια. Η συνήθης πρακτική ήταν μετά από τη πάροδο ενός εξαμήνου να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις. Η κρίση είναι ένας λόγος για αυτή την αργοπορία. Ένας δεύτερος, είναι η ανάγκη προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα. Όταν δε, λέμε σύγχρονα δεδομένα, εννοούμε τόσο τις οικονομικές εξελίξεις, αλλά και όλες τις τεχνολογικές αλλαγές που φέρνουν δραματικές ανακατατάξεις στον κλάδο, καθώς και τον ολοένα αυξανόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό από άλλες χώρες, όπως η Κίνα, η Βουλγαρία και η Τουρκία,με συνέπεια τη δραματική μείωση του κύκλου εργασιών.

Ο σημαντικότερος όμως λόγος, είναι η αρνητική στάση του σωματείου των εργαζομένων.

Για δεκαετίες υπήρχε θετική στάση του Σ.Λ.Ε., μετέπειτα  Σ.Ε.Μ.Ε.Ε στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Δημιουργήθηκε μια από τις καλύτερες Σ.Σ.Ε, προς όφελος των εργαζομένων με την αρωγή των επιχειρηματιών του κλάδου. Υπήρξαν καλύτερες μέρες, άλλες εποχές, άλλες συνθήκες. Φτάσαμε όμως δυστυχώς στη σημερινή, οδυνηρή για όλους, πραγματικότητα. Είμαστε όλοι μάρτυρες των συνεχών λουκέτων, της αδυναμίας των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις, στην αυξανόμενη ανεργία.

Υπάρχει κάποιος να τα αρνηθεί; Όχι βέβαια.

Βρεθήκαμε λοιπόν  μπροστά στη πρόκληση να αλλάξουμε μαζί σελίδα.

Η αρχή της μακροχρόνιας αυτής διαπραγμάτευσης ξεκίνησε με το συνήθη μακροσκελή κατάλογο οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων του σωματείου. Αντίθετα ο Σ.Ε.Μ.Ε.Ε ζητούσε τον εκσυγχρονισμό της Σ.Σ.Ε ( κατάργηση σύνθεσης μηχανών, προσδιορισμός κάθε ειδικότητας, αντιστοίχιση των αμοιβών με την μορφή

της παρεχόμενης εργασίας κ.α.). Όλα δε αυτά με διαβούλευση, με συνεννόηση και υπομονή.

Δυστυχώς, δεν υπήρξε κανένα σημείο επαφής.

Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, φτάσαμε φέτος στη σύγκληση μιας έκτακτης γενικής συνέλευσης του Σ.Ε.Μ.Ε.Ε με θέμα το μέλλον  της Σ.Σ.Ε. Η απόφαση που πάρθηκε ήταν να προσπαθήσουμε για ύστατη φορά να υπογράψουμε νέα Σ.Σ.Ε και μάλιστα μέχρι το τέλος Απριλίου 2012. Το σκεπτικό της απόφασης ήταν η ανάγκη ύπαρξης κανόνων που να διέπουν τις εργασιακές σχέσεις. Έτσι προτείναμε μια σειρά σημαντικών θεσμικών αλλαγών, όπως αυτές που αναφέρθηκαν πιο πάνω,  ενώ παράλληλα ζητήσαμε μείωση δέκα τοις εκατό επί των βασικών αμοιβών. Η πρόταση του σωματείου ήταν πέντε τοις εκατό αύξηση.

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν συναντήσεις που δεν απέφεραν καρπούς. Το σωματείο των εργαζομένων υποχώρησε μόνο μερικώς στο ποσοστό της αύξησης και μερικώς στη σύνθεση των μηχανών. Δεν μπόρεσε να αντιληφθεί την αλλαγή της αγοράς.

Τις αυξανόμενες επιχειρησιακές συμβάσεις, τα λουκέτα, την ανεργία.

Δεν ξέρουμε ποιους και πόσους εργαζόμενους ρώτησε για αυτή τη στάση.

Ύστερα από όλες αυτές τις αδιέξοδες συζητήσεις, με βάση την απόφαση της γενικής του συνέλευσης το Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ.Ε.Ε προχώρησε στην καταγγελία της  τελευταίας Σ.Σ.Ε.

Η νέα πραγματικότητα βρίσκει την κάθε επιχείρηση να ψάχνει για το δικό της δρόμο σε συνεννόηση με τους εργαζόμενούς της βάσει, πλέον, της Εθνικής Σ.Σ.Ε. και της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Σ.Ε.Μ.Ε.Ε θα συνεχίσει την προσπάθεια της διαμόρφωσης των νέων συνθηκών με την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των μελών του.

 

Για τον Σ.Ε.Μ.Ε.Ε.

                                                                                                     Το Διοικητικό Συμβούλιο