Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020, 00:35
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ


κατηγορίες
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ22.05.12
ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Παρά τις κατ΄ επανάληψη και μακροχρόνιες προσπάθειες για κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Σ.Ε.Μ.Ε.Ε. και των εκπροσώπων του Σωματείου των εργαζομένων, διαπιστώθηκε απόλυτη διάσταση απόψεων ως προς το κοινώς αποδεκτό περιεχόμενο της Σύμβασης και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Μ.Ε.Ε., προχώρησε στην καταγγελία της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία επιδόθηκε σήμερα Τρίτη 22 Μαϊου 2012 στα Σωματεία των εργαζομένων, μέσω δικαστικού επιμελητή.