Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020, 00:01
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ


κατηγορίες
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ04.11.11
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Ε.Μ.Ε.Ε.


Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 7 και 9 του Καταστατικού του Συνδέσμου, προσκαλούνται τα μέλη του, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα28 Νοεμβρίου 2011, και ώρα18:00 στοΞενοδοχείο HOLIDAYINNΑττικής Οδού(40,2 χλμ. Αττικής Οδού – μεταξύ 17ης & 18ης εξόδου).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων του Δ. Σ. περιόδου 01.11.10 – 31.10.11

                Υποβολή έκθεσης ελεγκτών επί της οικονομικής διαχείρισης 01.11.10 – 31.10.11, δυνάμει του άρθρου 11 εδ. γ

                         του  Καταστατικού.

Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 01.11.11 – 31.10.12, δυνάμει του άρθρου 11 εδ. δ του Καταστατικού.

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Εκλογή τριών (3) τακτικών ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωματικών

                         διά την χρήση 01.11.11 – 31.10.12.

                Διάφορες ανακοινώσεις

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου.

Παρακαλούνται όσοι εκ των συναδέλφων δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο, να το πράξουν πριν από την Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι, βάσει Καταστατικού, δικαίωμα παρουσίας και ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συνδέσμου. Εξυπακούεται ότι, κάθε μέλος θα έχει τη δυνατότητα να τακτοποιήσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες, ακόμη και πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Μέλη καθυστερούντα την ετήσια συνδρομή τους ή την υποχρεωτική εισφορά τους πέραν των 6 μηνών το Δ.Σ. δύναται να τα διαγράψει με απόφασή του, κατόπιν εγγράφου προειδοποιήσεως. Τα διαγραφόμενα με αυτόν τον τρόπο μέλη μπορούν να επαναγραφούν με αίτησή τους, εφ’όσον καταβάλουν τις καθυστερούμενες συνδρομές τους, καθώς και τις εισφορές του χρόνου διαγραφής τους.

Λόγω της ιδιαιτέρως κρίσιμης περιόδου που διανύουμε και των σοβαρών θεμάτων που απασχολούν όλους μας, η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη.