Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020, 00:31
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ


κατηγορίες
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ02.11.11
ΣΤΙΣ 28.11.2011 Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Ε.Μ.Ε.Ε.


Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 7 και 9 του Καταστατικού του Συνδέσμου μας, σας προσκαλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα28 Νοεμβρίου 2011, και ώρα18:00 στοΞενοδοχείο HOLIDAYINNΑττικής Οδού(40,2 χλμ. Αττικής Οδού – μεταξύ 17ης & 18ης εξόδου).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

               Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων του Δ. Σ. περιόδου 01.11.10 – 31.10.11

               Υποβολή έκθεσης ελεγκτών επί της οικονομικής διαχείρισης 01.11.10 – 31.10.11, δυνάμει του άρθρου 11 εδ. γ του Καταστατικού.

                Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 01.11.11 – 31.10.12, δυνάμει του άρθρου 11 εδ. δ του Καταστατικού.

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Εκλογή τριών (3) τακτικών ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωματικών

                διά την χρήση 01.11.11 – 31.10.12.

                Διάφορες ανακοινώσεις

Τα μέλη που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σύνδεσμο, παρακαλούνται να το πράξουν πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Λόγω της κρίσιμης περιόδου που διανύουμε και της σοβαρότητας των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο μας, η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Διοικητικό Συμβούλιο