Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020, 22:51
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ


κατηγορίες
Δελτία Τύπου19.05.11
ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ ΧΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΑ

Τους τελευταίους δύο μήνες το Προεδρείο του Σ.Ε.Μ.Ε.Ε. διεξήγε έρευνα προς τα μέλη του, αποστέλλοντας σχετικό ερωτηματολόγιο  και ενήργησε πραγματοποιώντας συναντήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, για το θέμα της μη επιβολής δασμών (αντιντάμπινγκ) στα επιχρισμένα χαρτιά από Κίνα.

Τελικά η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναινα αυξήσει τους δασμούς στα υψηλής ποιότητας χαρτιά από την Κίνα, για περιοδικά και καταλόγους. Σε μια έρευνα 15 μηνών, διαπιστώθηκε ότι η κινεζική κυβέρνηση επιδοτεί σημαντικά τη βιομηχανία του χαρτιού, δίνοντας φθηνά δάνεια, την κατανομή γαιών κατώτερη της αγοραίας αξίας και τη χορήγηση διαφόρων φορολογικών κινήτρων. Αυτές είναι παράνομες πρακτικές σύμφωνα μεσυγκεκριμένουςκανόνες. Η υπόθεση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η ΕΕ έχει τιμωρήσει την Κίνα για τη χρήση του ό, τι λέει είναι παράνομες οι κρατικές επιδοτήσεις για την ενίσχυση της βιομηχανίας του. Μετά από αυτή την πρώτη στην ιστορία διαδικασία κατά των επιδοτήσεων που ξεκίνησε η ΕΕ έναντι της Κίνας, η ΕΕ επέβαλε στις 14 Μαΐου αντισταθμιστικούς δασμούς που κυμαίνονταν από 4% έως 12% για το χαρτί υψηλής ποιότητας που εισάγεται από την Κίνα. Η έρευνα, επίσης, έφερε στο φως ότι οι κινέζοι παραγωγοί επιχρισμένου χαρτιού εκλεκτής ποιότητας εξήγαγαν τα προϊόντα τους προς την ΕΕ σε τιμές ντάμπινγκ. Η ΕΕ θα επιβάλει ως εκ τούτου, δασμούς αντιντάμπινγκ που κυμαίνονται από 8% έως 35,1%, ανάλογα με τον παραγωγό.

 Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2010, διαπίστωσε ότι το αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων των κινέζικων εξαγωγών ασκεί υπερβολική πίεση στις τιμές στην αγορά της ΕΕ, που είχαν σημαντικά αρνητικές συνέπειες για την οικονομική και επιχειρησιακή απόδοση των ευρωπαίων παραγωγών χαρτιού υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, που χρησιμοποιούνται κυρίως για καταλόγους και φυλλάδια. Οι οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ (8% έως 35,1%) και δασμοί κατά των επιδοτήσεων (4% έως 12%) θα επιβάλλονται στα εισαγόμενα χαρτιά από τώρα και για τα επόμενα 5 χρόνια και μπορεί αυτό να παραταθεί, στην περίπτωση που οι ευρωπαίοι παραγωγείς ή άλλα μέρη ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει αν η λήξη των μέτρων οδηγήσει σε επανάληψη της ζημίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία χάρτου.

Το ενδιαφέρον των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των εκτυπωτών, ήταν επίσης στενά αξιολογήσιμο στην έρευνα. Ο αντίκτυπος των μέτρων θα είναι πολύ περιορισμένος δεδομένου του επιπέδου των δασμών και το γεγονός ότι η αγορά της ΕΕ παραμένει ανοικτή σε πηγές προμήθειας από άλλες χώρες. Οι Κινέζοι ανταγωνιστές αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5 % της αγοράς, ένα σχετικά μικρό περιθώριο. Ωστόσο, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίζουν ότι το μερίδιο αγοράς της Κίνας αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό.

 Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο της Intergraf.:

 EU imposes anti-subsidy tariffs against coated fine paper imports from China

 The European Union has decided to raise tariffs on Chinese exports of coated fine paper used for magazines and catalogues. In a 15 month investigation, it was found that that the Chinese government was significantly subsidising its coated fine paper industry by giving cheap loans, allocating land below market value and granting various tax incentives. These are illegal practices under WTO rules. The case marks the first time that the EU has penalised China for using what it says are illegal state subsidies to boost its industries. After this first-ever anti-subsidy proceeding launched by the EU against China, the EU imposed on 14 May definite countervailing duties ranging from 4% to 12% on this high quality paper imported from China. The investigation also brought to light that Chinese producers of coated fine paper exported their products to the EU at dumped prices. The EU will hence impose anti-dumping duties ranging from 8% to 35.1%, depending on the producer.

 The investigation, launched in February 2010, found that the dumped and subsidised Chinese exports exerted undue price pressure on the EU market which had a significant negative effect on the financial and operational performance of European producers of high quality printing paper, used mainly for catalogues and brochures. The definitive anti-dumping duties (8% to 35.1%) and anti-subsidy duties (4% to 12%) will be imposed on imported paper as of now for the next 5 years and can be extended if European producers or other parties ask the European Commission to determine whether the expiry of the measures leads to a recurrence of injury to the European paper industry.

 The interest of users, including printers, was also closely evaluated in the investigation. The impact of the measures will be very limited given the level of the duties and the fact that the EU market remains open to sources of supply from other countries. Chinese competitors account for less than 5 per cent of the market, a relatively small margin. However, officials at the European Commission argue that China’s market share is growing fast.

 Background

When an EU industry considers that imports of a product from a non-EU country are subsidised or sold at prices lower than the market value and therefore injuring the EU industry producing the same product, it can lodge a complaint with the European Commission. After the Confederation of European Fine Paper Industries (CEPIFINE) lodged such a complaint regarding Chinese fine coated paper imports and provided evidence as regards subsidies, dumping and the caused injury for European producers, the Commission initiated an anti-dumping and an anti-subsidy proceeding on 17 February 2010 and 18 April 2010 respectively.

 The European Commission imposed provisional anti-dumping duties on 17 November 2010, ranging from 19.7% to 39.1%. No provisional anti-subsidy duties were imposed. After the Council of the European Union confirmed that definitive measures are warranted, it has been decided to impose definitive measures for the injury caused both by subsidisation and dumping. The measures imposed by the EU are in line with WTO rules.