Τρίτη, 26 Μαίου 2020, 23:44
Ο σύνδεσμος
Πως να γίνετε μέλη

Προς τον Σύνδεσμο Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος

Ναι, επιθυμούμε να γίνουμε μέλος του Συνδέσμου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος και σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την αίτηση εγγραφής μας. Η συνδρομή μας είναι ανάλογη με τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούμε στην επιχείρησή μας, όπως αναλύεται παρακάτω.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Επωνυμία:Διεύθυνση:
Τ.Κ.:Πόλη:
Τηλέφωνο:Φαξ:
Υπεύθυνος επιχείρησης:Ετήσιες πωλήσεις (τζίρος):
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού:Μηχανολογικός εξοπλισμός:
Εξειδίκευση:(*)
Email:Website:
Username:Password:(τουλάχιστον 5 χαρακτήρες με γράμματα και αριθμούς)
 
ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Μέγεθος επιχείρησης Ετήσια Συνδρομή
Επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζόμενους 100 Euro
Επιχειρήσεις με 6 έως 10 εργαζόμενους 150 Euro
Επιχειρήσεις με 11 έως 20 εργαζόμενους 300 Euro
Επιχειρήσεις με 21 έως 50 εργαζόμενους 450 Euro
Επιχειρήσεις με 51 και άνω εργαζόμενους 750 Euro
   
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς:Ημερομηνία:
Προτείνοντα μέλη:
(Θα συμπληρωθεί από τον Σύνδεσμο):

   
* Εμπορικές εκτυπώσεις, συσκευασία, ψηφιακές εκτυπώσεις κ.λ.π.